Terug naar het overzicht

Vernieuwing editeren

Naast inhoudelijke aspecten van letterkunde, geschiedenis, en wetenschapsgeschiedenis richt het onderzoek van het Huygens ING zich ook op editiepraktijken. Na een lange geschiedenis van historische bronnenuitgaven en literaire edities in bekende gedrukte reeksen, richt het instituut zich nu vooral op de methoden en praktijken van het editeren in het digitale tijdperk. Ontwikkelingen in de Digital Humanities maken nieuwe toepassingen op het gebied van tekstanalyse mogelijk. In een nauwe samenwerking tussen de onderzoekers en de afdeling Digitaal Databeheer van het Huygens ING en de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities cluster wordt naar geavanceerde, flexibele en duurzame oplossingen voor de ontwikkeling, annotatie en publicatie van edities gezocht. Dit leidt niet alleen tot nieuwe vormen van edities en bronnenuitgaven, maar garandeert ook dat huidige tekstedities in de toekomst optimaal door bezoekers van onze datasets en edities te raadplegen zullen zijn. Dit is een terrein waarin het Huygens ING zich binnen het bestaande landschap van geesteswetenschappelijk onderzoek en Digital Humanities op vernieuwende wijze onderscheidt.