Terug naar het overzicht

Impact of Circulation

Dit speerpunt onderzoekt de cruciale invloed die mensen, goederen en ideeën uitoefenden als zij zich van de ene samenleving naar de andere verplaatsen door middel van migratie, handel en kennisuitwisseling.
Deze uitwisseling verliep niet per se van een ‘kern’ naar een ‘periferie’, maar ook in de andere richting en via complexe of vaak herhaalde uitwisseling. De impact van deze circulatie was groot, omdat juist door uitwisseling over de grenzen heen wetenschappelijke kennis zich vermeerderde en maatschappelijke vernieuwingen konden plaatsvinden.