Terug naar het overzicht

Bestuur van Nederland

De Nederlandse geschiedenis kenmerkt zich door een sterk verstedelijkte samenleving en een vroege staatvorming. In de tijd van de federale Republiek moesten vele collegiale besturen het onderling eens worden, wat rijke en gevarieerde bronnen opleverden. Deze laten zien dat de bestuurders het echt niet alleen over politiek hadden, maar ook over allerlei aspecten van het dagelijkse leven. Ook bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw kenmerken zich door een sterke onderlinge overlegstructuur. De bronnen bieden vaak rijke data over een lange periode, en maken longitudinaal onderzoek naar de essentiële ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk. Door hun seriële karakter lenen zij zich ook goed voor nieuwe digitale analyse.