Terug naar het overzicht

15-06-2020

TEI, LOD en URI’s of de toekomst van geschiedkundig onderzoek

Hoe, wanneer en waarom kies je voor een digitale benadering in je historische onderzoek? Annemieke Romein en collega’s publiceerden in het tijdschrift History over de huidige stand van zaken in Digital History.

Computergebruik en het gebruik van digitale bronnen en bronnen is een dagelijkse en essentiële praktijk in de huidige academische wetenschap. Met het artikel ‘State of the Field: Digital History’ in History. The Journal of the Historical Association geeft Annemieke Romein een beknopt overzicht van benaderingen en methoden binnen digitale historische wetenschap. Samen met haar collega’s Max Kemman, Julie Birkholz, James Baker, Michel de Gruijter, Albert Meroño‐Peñuela, Thorsten Ries, Ruben Ros en Stefania Scagliola geeft zij antwoord op de vraag ‘Hoe hebben de digitale geesteswetenschappen zich ontwikkeld en wat betekende dat voor de geschiedwetenschappen?’

Het artikel begint met het bespreken van technieken waarin gegevens worden gegenereerd en machine doorzoekbaar, zoals OCR / HTR, born-digital archieven, computervisie, wetenschappelijke edities en gekoppelde gegevens. Het tweede deel geeft voorbeelden van hoe data toegankelijker wordt gemaakt door kwantitatieve tekst- en netwerkanalyse. Het derde deel behandelt de noodzaak van hermeneutiek en gegevensbewustzijn in digitale historische wetenschap.

De selectie van technologieën die in dit artikel worden beschreven, hebben een wisselend effect op de historische wetenschap, meestal op indirecte manieren. Met dit artikel wilden de auteurs de balans opmaken van de digitale benaderingen en methoden die in de historische wetenschap worden gebruikt, om startpunten te bieden voor wetenschappers die de digitale wending in het veld willen begrijpen en hoe en wanneer dergelijke benaderingen in hun werk moeten worden geïmplementeerd.

Lees hier het artikel.

Gerelateerde nieuwsberichten