Terug naar het overzicht

Staten en steden van Holland 1276-1544

Bewerkt door E.C. Dijkhof, J.W.J. Burgers, H. Kokken, W. Prevenier, J.G. Smit en J.P. Ward; met medewerking van M.Y.N. Boerkamp-Ruchtie, M.J. van Gent en M.J.C. Swüste

>Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking van bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland. Deze bronnen bieden een reconstructie van de vergaderingen van de Staten van Holland in de late Middeleeuwen en de daaraan voorafgaande vergaderingen van graaf en steden en steden onderling. Notulen of resoluties van deze vergaderingen ontbreken veelal. Aan de hand van overgeleverde secundaire bronnen moet de werking van deze vergaderingen worden gereconstrueerd.

Het verzamelde bronnenmateriaal is voornamelijk afkomstig uit rekeningen: de bodelonen in de rekeningen van de grafelijkheid van Holland met oproepen ter vergadering, diezelfde rekeningen en de rekeningen van de Hollandse steden met reisdeclaraties van de deelnemers. Daarnaast leveren de resoluties van de stedelijke vroedschappen gegevens over lastgeving en ruggespraak waarmee de delegaties aan de bijeenkomsten deelnamen, en lichten oorkonden, mandementen, ordonnanties en brieven ons in over de voorbereiding en de genomen besluiten van de dagvaarten. Het onderzoeksmateriaal van de vroegere bewerker P.A. Meilink berust bij het Huygens ING.

Verschenen zijn de delen I (1987-1991, in twee banden; tijdvak 1276-1433), II (tijdvak 1433-1467), III (tijdvak 1467-1477), IV (in twee banden, band 1 nog niet verschenen; tijdvak 1477-1494), V (tijdvak 1494-1506) en VI (tijdvak 1506-1515).