Terug naar het overzicht

Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727

Uitgegeven door J.D.M. Cornelissen, R.R. Post en P. Polman

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking van een selectieve bronnenuitgave die de periode documenteert waarin de katholieken in de Noordelijke Nederlanden werden bestuurd door apostolisch vicarissen. De publicatie is chronologisch in vier delen opgesplitst: 1592-1651, 1651-1686, 1686-1705, 1706-1727. In geografisch opzicht bestrijkt zij de Republiek der Verenigde Nederlanden, het bisdom Roermond en het vicariaat ‘s-Hertogenbosch.

Het is de periode waarin de Republiek als missiegebied wordt beschouwd: de “Hollandse Zending”. De uitgave geeft een indruk hoe bijvoorbeeld vanuit “Rome” werd gereageerd op de opkomst en verspreiding van het Jansenisme en het verzet van Jezuïeten tegen deze beweging. Ook geeft het informatie over het Utrechts Schisma en de oprichting van de Oud-katholieke kerk door aanhangers van de in 1704 door de paus afgezette apostolisch vicaris Petrus Codde.

Uitsluitend documenten van kerkelijke aard worden beschreven, ruim 4000 in totaal. Zij zijn gedateerd en worden deels volledig, deels samengevat weergegeven. Ook staan documenten in een annotatie vermeld. De belangrijkste vindplaatsen zijn in Rome diverse fondsen uit het Vaticaans archief, de Vaticaanse bibliotheek en uit het archief van de congregatie “de Propaganda Fide”. De uitgave wordt ontsloten door indices op persoonsnamen, plaatsnamen en zaken.