Terug naar het overzicht

Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

Samengesteld door Ton Kappelhof (projectleider), Kirsten Hulsker en Gerrit de Graaf

Het Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960 is een onderzoeksgids die de wetenschappelijk onderzoeker en de geïnteresseerde leek wegwijs maakt in de bronnen voor dit onderzoeksterrein. Dit kunnen archieven zijn, maar ook bibliotheken en collecties met beeld- en geluidsmateriaal .