Terug naar het overzicht

Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299

Door A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer en E.C. Dijkhof; indices door J.W.J. Burgers, P.J.J. Moors en J. Sparreboom (jaar van uitgave: 2005-2006)

Voor de geschiedenis van Holland en Zeeland tot in de veertiende eeuw vormen oorkonden voor vele zaken de enige beschikbare bron. Het materiaal ligt verspreid over ruim 200 archieven in binnen- en buitenland, vaak in archiefbestanden die niet nader toegankelijk zijn gemaakt.

De doelstelling van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 is dit complex van bronnen te ontsluiten ten behoeve van het historisch, taalkundig en naamkundig onderzoek. Het project is gestart onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en in 2001 voortgezet door het Huygens ING. Er zijn vier delen verschenen in een uitgave van de KNAW. Het vijfde deel alsmede de cumulatieve index op alle verschenen delen zijn uitgaven van het Huygens ING. Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking.