Terug naar het overzicht

Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381

Bewerkt door M.S. Polak en E.C. Dijkhof; met medewerking van V. Paquay en H. van Engen

De abdij Kloosterrade, later bekend onder de naam Rolduc, is vooral in de Middeleeuwen van grote betekenis geweest. Vanuit de abdij zijn andere kloosters gesticht. Zij heeft ook grote invloed gehad in de 13e-eeuwse hervormingsbeweging, in het bijzonder op de leefregels van nieuwe kloosterorden.

Kloosterrade had bezittingen in een groot gebied, dat zich uitstrekte over het huidige Nederland, België en Duitsland. In de bloeitijd van de abdij – van halverwege de 12e tot ver in de 13e eeuw – ontwikkelde zij zich tot een belangrijk godsdienstig en cultureel centrum.

Het Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade, 1108-1381 is daarom van belang voor de geschiedschrijving, niet alleen van Limburg, maar van heel Nederland en zijn buurlanden. De uitgave beslaat de periode tussen 1108, het jaar van het oudste document, en 1381. Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking.