Terug naar het overzicht

Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

In 1795 kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Na een overgangsperiode van 1795 tot 1798 zijn tot 1813 achtereenvolgens vijf verschillende staatsregelingen van kracht geweest. In elk tijdvak werd gestreefd naar een volledige nieuwe opzet van het landelijke en soms ook het provinciale bestuur en de rechtspraak. De instellingen kregen dan nieuwe namen en soms andere taken.

Deze online gids biedt inzicht in:

De gids behandelt in totaal 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd hebben beziggehouden met bestuur en rechtspraak in Nederland.