Terug naar het overzicht

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

(jaar van publicatie: 1911-1937)

Tussen 1911 en 1937 verscheen in tien delen het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dit lexicon bevat meer dan 22.000 beknopte levensschetsen van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders. Naast belang en bekendheid was er nog een andere eis gesteld: er werden geen personen opgenomen die na 1910 waren overleden. Aan het NNBW was door enkele honderden historici en andere deskundigen decennialang gewerkt. Sindsdien geldt het als een van de belangrijkste naslagwerken voor de Nederlandse geschiedschrijving, een Fundgrube van onschatbare waarde voor geesteswetenschappers, journalisten en genealogen.

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking. De lezer kan verschillende soorten informatie in de biografische artikelen vinden: genealogische gegevens, publicaties van de beschrevene, literatuur over hem of haar, kunsthistorische informatie (zoals een portret of borstbeeld) en natuurlijk een beschrijving van het leven van de persoon. De artikelen verschillen wel eens in opzet, lengte en betrouwbaarheid van de feitelijke gegevens. Desondanks is het NNBW het belangrijkste algemene biografische hulpmiddel voor de geschiedenis van Nederland van het vroegste begin tot de aanvangsdecennia van de 20e eeuw. Als een algemeen vervolg geldt het Biografisch Woordenboek van Nederland.