Terug naar het overzicht

Nederlandsche Historiebladen

(jaar van publicatie: 1938-1941)

Het tijdschrift Nederlandsche Historiebladen verscheen vier keer per jaar. Het tijdschrift was gericht op de Nederlandse, de Vlaamse en de Zuid-Afrikaanse geschiedenis en kunstgeschiedenis. De Nederlandsche Historiebladen kende twee redacties: een Vlaamse en een Nederlandse. In politiek en levensbeschouwelijk opzicht waren de redacties breed samengesteld: katholieken, protestanten, liberalen, sociaaldemocraten en nationaalsocialisten probeerden met elkaar samen te werken. In 1946 vond een samensmelting plaats van de Nederlandsche Historiebladen met de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Het nieuwe tijdschrift kreeg de naam Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden.