Terug naar het overzicht

Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002

(jaar van publicatie: 1921-2002)

In 1921 verscheen de eerste aflevering van de Medede(e)lingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Het was een jaarboek waarin de leden van de academische staf en anderen wetenschappelijke bijdragen publiceerden die samenhingen met eigen onderzoek of dat van het instituut. De uitgave, sinds 1974 onder de titel Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, werd in 2002 met deel 60-61 afgesloten.

De inhoud van de Mededelingen zoals ze tussen 1921 en 2002 verschenen, is zeer gevarieerd maar kent enkele duidelijke vaste thema’s. Artikelen over de archeologie en oude geschiedenis van Italië, in het bijzonder van Rome en omgeving, ontbreken zelden. In de kunst- en cultuurhistorische bijdragen ligt de nadruk de eerste decennia sterk op Nederlandse kunstenaars en geleerden die in Italië verbleven; later krijgen de Italiaanse kunst- en architectuurgeschiedenis en speciaal die van Rome veel aandacht. De overige historische artikelen, die zich vooral bewegen op het terrein van politieke geschiedenis en kerkgeschiedenis, behandelen, naast onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis, waarvoor de bronnen in Romeinse archieven en bibliotheken te vinden zijn, vaak thema’s uit de geschiedenis van de stad Rome en uit de Italiaanse en Europese geschiedenis. Tot 1974 zijn de jaarverslagen van het Nederlands Instituut te Rome in de Mededelingen opgenomen.