Terug naar het overzicht

Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

bewerkt door M.J. van Gent

Deze database wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle landdagen en landelijke bijeenkomsten (vergaderingen van edelen en steden of van tenminste drie hoofdsteden) in het hertogdom Gelre tussen 1423 en 1584. Allerlei documenten die op één of andere wijze in verbinding kunnen worden gebracht met deze samenkomsten zijn hiertoe verzameld in een databank. Het gaat hier om zeer divers archiefmateriaal, variërend van oproepen voor een vergadering, verslagen van de bijeenkomst (waaronder de zogenaamde landdagrecessen), discussiestukken en besluiten van de vergadering tot brieven, waarin naar de bijeenkomsten wordt verwezen.

De database bestaat uit bijna 2100 documenten (records), waarvan een groot deel kan worden opgeroepen in de vorm van digitale foto’s. De records zijn chronologisch geordend en zoveel mogelijk gebundeld per vergadering. Elk record bevat kerngegevens over het document, waaronder een datering en een regest. De database is op diverse manieren doorzoekbaar, zoals op datum en op (delen van) woorden en namen.