Terug naar het overzicht

Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795

Bewerkt door S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer (jaar van publicatie: 1974-1976)

De Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 147, 148 en 149) en OCR-tekstbewerking en omvat een transcriptie van inventarissen van bezittingen van de Oranjes, berustend in archieven in Nederland, België en Duitsland. De inventarissen werden meestal opgemaakt ten behoeve van de afwikkeling vannalatenschappen en bevatten opsommingen van schilderijen,wandtapijten, meubelen, voorwerpen van kunstnijverheid,juwelen en andere sieraden die aanwezig waren in de diverseverblijven van de Oranjes. Het boekenbezit is nietopgenomen in deze inventarissen. Het werk is vooral voor kunsthistorici van belang, maar kan ook een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de cultuur van het wonen in de 17e en 18e eeuw. De opbouw van de drie delen is chronologisch. Het eerstedeel bevat een uitgebreide inleiding, het laatste een glossarium, bibliografie, zakenregister over alle delen,index van musea en particuliere collecties, index vanpersoons- en plaatsnamen over alle delen en een stamboom.De transcripties van de inventarissen worden ingeleid metinformatie over het gebouw waarin de bezittingen zichbevonden en het exemplaar van de inventaris die isgetranscribeerd. De tekst bevat annotatie bij de voorwerpenen historische personen.