Terug naar het overzicht

Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916

Bewerkt door G. Teitler (jaar van publicatie: 1986)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave ( Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 60) en OCR-tekstbewerking van de dagboekaantekeningen van vice-admiraal Frederik Pinke (1860-1917). De dagboeken geven inzicht in de Nederlandse neutraliteitspolitiek in Indië ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Schout bij nacht Pinke trad op 1 mei 1912 aan als Commandant Zeemacht en Chef van het Departement der Marine in Nederlands-Indië.

De integraal overgenomen aantekeningen hebben betrekking op de periode augustus 1914 – december 1916. De dagboeken maken deel uit van de collectie F. Pinke in het Nationaal Archief te Den Haag. Deze collectie bevat eveneens (concept-)nota’s en brieven, betrekking hebbende op zakelijke onderwerpen, die zijn uitgewisseld tussen Pinke en Indische instanties.