Terug naar het overzicht

Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)

Uitgegeven door J.G. van Dillen (jaar van publicatie: 1925)

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking in twee banden en heeft in de eerste plaats betrekking op de geschiedenis van de Wisselbank in Amsterdam. Deze bank werd in 1609 door het Amsterdamse stadsbestuur opgericht ter bestrijding van de heersende wanorde in het muntgeld. De kern van de publicatie vormt het door Van Dillen bijeengebrachte en bewerkte cijfermateriaal uit het archief van de Amsterdamse Wisselbank.

Benut zijn vooral de grootboeken, de registers met jaarlijkse balansen, de registers met diverse rekeningen en de rekeningen van de speciekamer. Naast dit cijfermateriaal komen de geschiedenis van de bank, het giroverkeer, de belening op specie en de kredietverlening aan de orde. De geboden gegevens verschaffen inzicht in het beheer van de Amsterdamse Wisselbank en kunnen tot op zekere hoogte in verband worden gebracht met de ontwikkeling van de Amsterdamse handel. De uitgave biedt ook inzicht in de geschiedenis van het muntwezen in de Republiek en die van de Amsterdamse speciehandel.

De opgenomen stukken – in totaal 1035 – zijn deels in extenso, deels in regest weergegeven. De publicatie bevat een index op zaken, persoons- en plaatsnamen.