Terug naar het overzicht

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden

(jaar van publicatie: 1950-1968)

De delen 5 t/m 22 (1950-1968) van het tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN) zijn digitaal beschikbaar. Het is een samensmelting van de Nederlandsche Historiebladen en de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Net als de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde stonden de BGN bekend onder de titel Nijhoff’s Bijdragen. Evenals de Nederlandsche Historiebladen waren de BGN gericht op de Nederlandse, de Vlaamse en de Zuid-Afrikaanse geschiedenis.

Tot 1956 werden twee nummers per jaar uitgebracht. De totale omvang per jaargang was zo’n driehonderd pagina’s. Ongeveer de helft daarvan werd besteed aan artikelen, de rest werd gevuld met korte becommentarieerde bronnen, met boekbesprekingen en met de kroniek van personalia en korte aankondigingen. In 1969 fuseerde het tijdschrift met de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap en ging verder als Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden.