Terug naar het overzicht

Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585

Uitgegeven door A.J. Jelsma en O. Boersma (jaar van publicatie: 1993)

In de tweede helft van de 16e eeuw is de Nederlandse vluchtelingenkerk te Londen van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het gereformeerd protestantisme in de Nederlanden. Zij functioneerde aanvankelijk alleen als toevluchtsoord voor met name Zuid-Nederlanders, maar later tevens als moederkerk van de opstandige gewesten. Vanuit de Nederlandse kerk te Londen werd schoorvoetend organisatorische en financiële hulp geboden aan de Opstand. Daarnaast werd er ook een bijdrage geleverd aan de opbouw van de recent gevormde gemeenten in de Nederlanden. Van een wijkplaats voor vervolgden veranderde Londen aan het eind van de 16e eeuw echter in een metropool. Bij de migranten gingen economische motieven overheersen. Daarnaast bevatten de acta veel informatie over het dagelijks leven in het Elizabethaanse Londen.

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 76) en OCR-tekstbewerking. De editie bevat voornamelijk notulen plus enkele bijlagen en is voorzien van een gemengde index op personen, plaatsen en zaken.