Type

Wis selectie

Periode

Onderwerp

Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Bekijk resource
Bartholomeus Engelsman –  Van den proprieteyten der dinghen
Bartholomeus Engelsman – Van den proprieteyten der dinghen
Bekijk resource
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bekijk resource
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Bekijk resource
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Bekijk resource
Brieven van Belle van Zuylen
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bekijk resource
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Bekijk resource
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Bekijk resource
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
Bekijk resource
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Bekijk resource
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Bekijk resource
Dutch Prize Papers
Bekijk resource
Dutch Ships and Sailors
Bekijk resource
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Bekijk resource
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
Bekijk resource
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Bekijk resource
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Bekijk resource
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bekijk resource
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Bekijk resource
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Bekijk resource
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Bekijk resource
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Bekijk resource
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Bekijk resource
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Bekijk resource
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Bekijk resource
Tractaet van dijckagie
Bekijk resource
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Bekijk resource
Walewein ende Keye
Bekijk resource