Type

Periode

Onderwerp

Wis selectie
Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)
Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)
Bekijk resource
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Bekijk resource
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Bekijk resource
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bekijk resource
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bekijk resource
Dagboeken C.J.K. van Aalst
Bekijk resource
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Bekijk resource
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
Bekijk resource
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
Bekijk resource
Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
Bekijk resource
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Bekijk resource
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Bekijk resource
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Bekijk resource
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Bekijk resource