Type

Periode

Onderwerp

Wis selectie
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Bekijk resource
Boekhouder-generaal Batavia. Ontsluiting bronnen goederenverkeer van de Verenigde Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw
Boekhouder-generaal Batavia. Ontsluiting bronnen goederenverkeer van de Verenigde Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw
Bekijk resource
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bekijk resource
Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916
Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916
Bekijk resource
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Bekijk resource
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Bekijk resource
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Bekijk resource
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Bekijk resource
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1969
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1969
Bekijk resource
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950
Bekijk resource
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Bekijk resource
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Bekijk resource
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Bekijk resource
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
Bekijk resource
VOC Kenniscentrum
Bekijk resource