Terug naar het overzicht

Brieven van Belle van Zuylen

Deze website Correspondance d’Isabelle de Charrière / Brieven van Belle van Zuylen, waarvan de eerste versie op 26 oktober 2019 werd gelanceerd in Het Utrechts Archief, bevat op dit moment 199 brieven van en aan de 18e-eeuwse, Nederlands-Zwitserse schrijfster Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière. In de loop van de komende twee jaar zullen hier al haar (ca. 2600 overgeleverde) brieven worden gepresenteerd. In deze (Franstalige) correspondentie zien wij haar in contact met diverse Europese schrijvers, denkers, politici (m/v), met leden van haar Nederlandse familie (van Tuyll van Serooskerken) en met kennissen die zij in de Parijse literaire wereld had opgedaan – reden waarom hij dikwijls als bron gebruikt wordt door historici. De brieven blijken bovendien ook allerlei niet-specialisten te interesseren. Ze zijn in boekvorm gepubliceerd bij uitgeverij Van Oorschot (1979-1984), maar omdat die editie de 18e-eeuwse spelling handhaaft, zijn ze niet echt makkelijk te lezen. In deze behoefte gaat deze website voorzien.
De bedoeling is dat in 2021 de complete correspondentie online, in gemoderniseerde spelling, met annotaties en zoveel mogelijk oók met vertalingen naar het Nederlands, beschikbaar zal zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met een groep vrijwilligers (tot nu toe veelal leden van het Genootschap Belle van Zuylen) en met studenten Frans in het kader van de colleges literair vertalen van Dr. Marc Smeets (Radboud Universiteit Nijmegen). Het project wordt gerealiseerd binnen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), en staat onder leiding van Dr. Suzan van Dijk en Dr. Madeleine van Strien-Chardonneau. Het is ook mogelijk – voor belangstellenden die vertrouwd zijn met het Frans – om aan de werkzaamheden deel te nemen: neem eventueel contact op met suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl.