Resources

Het Huygens ING maakt bronnen en data op een zorgvuldige en wetenschappelijk verantwoorde wijze online beschikbaar. De resources vormen samen een enorme kennisbron over de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Via innovatieve tools proberen we deze resources zo toegankelijk mogelijk te maken.

Type

Periode

Onderwerp

Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Bekijk resource
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Bekijk resource
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Bekijk resource
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Bekijk resource
Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance
Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance
Bekijk resource
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Bekijk resource
Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)
Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (1191-1792)
Bekijk resource
Bartholomeus Engelsman –  Van den proprieteyten der dinghen
Bartholomeus Engelsman – Van den proprieteyten der dinghen
Bekijk resource
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Bekijk resource
Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden in Italië
Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden in Italië
Bekijk resource
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bekijk resource
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap
Bekijk resource
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden
Bekijk resource
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
Bekijk resource
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
Bekijk resource
Biografisch Portaal van Nederland
Biografisch Portaal van Nederland
Bekijk resource
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Bekijk resource
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000
Bekijk resource
Biographisch woordenboek der Nederlanden
Biographisch woordenboek der Nederlanden
Bekijk resource
Boekhouder-generaal Batavia. Ontsluiting bronnen goederenverkeer van de Verenigde Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw
Boekhouder-generaal Batavia. Ontsluiting bronnen goederenverkeer van de Verenigde Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw
Bekijk resource
Boschdoc
Bekijk resource
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Bekijk resource
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
Bekijk resource
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Bekijk resource
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Bekijk resource
Briefwisseling van Willem van Oranje
Briefwisseling van Willem van Oranje
Bekijk resource
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Bekijk resource
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Brieven en correspondenten rond 1900 (Witsen en Verwey)
Bekijk resource
Brieven van Belle van Zuylen
Bekijk resource
Bron en publikatie
Bron en publikatie
Bekijk resource
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Bekijk resource
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bekijk resource
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bekijk resource
Chronographia Johannis de Beke
Chronographia Johannis de Beke
Bekijk resource
Classicale Acta, 1573-1620
Classicale Acta, 1573-1620
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bekijk resource
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Bekijk resource
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Bekijk resource
Correspondentie tussen G.J.P.J. Bolland en P.J. Cosijn (1879-1899)
Correspondentie tussen G.J.P.J. Bolland en P.J. Cosijn (1879-1899)
Bekijk resource
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Bekijk resource
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Bekijk resource
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Bekijk resource
Dagboek Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek Willem de Clercq 1811-1844
Bekijk resource
Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916
Dagboekaantekeningen van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916
Bekijk resource
Dagboeken C.J.K. van Aalst
Bekijk resource
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Bekijk resource
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Bekijk resource
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947
Bekijk resource
DBNG – Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis
DBNG – Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis
Bekijk resource
De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
Bekijk resource
De briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
De briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
Bekijk resource
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Bekijk resource
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
Bekijk resource
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
Bekijk resource
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
Bekijk resource
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
Bekijk resource
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823
Bekijk resource
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Bekijk resource
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Bekijk resource
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Bekijk resource
Digitale Charterbank Nederland
Digitale Charterbank Nederland
Bekijk resource
Diplomacy and Development. Congresbundel
Diplomacy and Development. Congresbundel
Bekijk resource
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Bekijk resource
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Bekijk resource
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Bekijk resource
Dutch Prize Papers
Bekijk resource
Dutch Ships and Sailors
Bekijk resource
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Bekijk resource
DWC – Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum
DWC – Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum
Bekijk resource
Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
Bekijk resource
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
Bekijk resource
Erkende verenigingen, 1855-1903
Erkende verenigingen, 1855-1903
Bekijk resource
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
Bekijk resource
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Bekijk resource
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst
Bekijk resource
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Gewina/TGGNWT
Bekijk resource
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Bekijk resource
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Bekijk resource
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Bekijk resource
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876
Bekijk resource
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Bekijk resource
Historisch Tijdschrift
Historisch Tijdschrift
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Bekijk resource
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Bekijk resource
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Bekijk resource
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Bekijk resource
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bekijk resource
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Bekijk resource
Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813–1815
Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813–1815
Bekijk resource
Kroniek Margarethaklooster Gouda
Kroniek Margarethaklooster Gouda
Bekijk resource
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Bekijk resource
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Bekijk resource
Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831
Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831
Bekijk resource
Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697
Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697
Bekijk resource
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Lodewijk van Deyssel – Menschen en Bergen
Bekijk resource
Londense dagboeken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945
Londense dagboeken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945
Bekijk resource
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Bekijk resource
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Bekijk resource
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002
Bekijk resource
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Bekijk resource
Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland 1945-1967
Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland 1945-1967
Bekijk resource
NBW – Nationaal Biografisch Woordenboek
NBW – Nationaal Biografisch Woordenboek
Bekijk resource
Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Bekijk resource
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1969
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1969
Bekijk resource
Nederlandsche Historiebladen
Nederlandsche Historiebladen
Bekijk resource
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Bekijk resource
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Bekijk resource
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Bekijk resource
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950
Bekijk resource
Ogier van Denemerken
Ogier van Denemerken
Bekijk resource
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Bekijk resource
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep
Bekijk resource
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Bekijk resource
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Bekijk resource
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Bekijk resource
Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989
Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989
Bekijk resource
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Bekijk resource
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Bekijk resource
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Bekijk resource
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Bekijk resource
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Bekijk resource
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
Bekijk resource
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Bekijk resource
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Bekijk resource
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Bekijk resource
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Bekijk resource
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
Bekijk resource
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Bekijk resource
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Bekijk resource
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Bekijk resource
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bekijk resource
Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967
Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967
Bekijk resource
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Bekijk resource
Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Bekijk resource
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Bekijk resource
Repertorium van teksten in het Handschrift-van Hulthem
Repertorium van teksten in het Handschrift-van Hulthem
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1626-1630
Resolutiën der Staten-Generaal 1626-1630
Bekijk resource
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Bekijk resource
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Bekijk resource
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Bekijk resource
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Bekijk resource
Scientiarum Historia: Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde
Scientiarum Historia: Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde
Sociale Zekerheid 1890-1967
Sociale Zekerheid 1890-1967
Bekijk resource
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Bekijk resource
Staten en steden van Holland 1276-1544
Staten en steden van Holland 1276-1544
Bekijk resource
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Bekijk resource
Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Bekijk resource
The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685). English envoys at The Hague
The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685). English envoys at The Hague
Bekijk resource
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
Bekijk resource
Tijdschrift voor Geschiedenis
Tijdschrift voor Geschiedenis
Bekijk resource
Tractaet van dijckagie
Bekijk resource
Uit diverse bronnen gelicht
Uit diverse bronnen gelicht
Bekijk resource
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Bekijk resource
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Bekijk resource
Vincent van Gogh – The Letters
Vincent van Gogh – The Letters
Bekijk resource
VOC Kenniscentrum
Bekijk resource
Walewein ende Keye
Bekijk resource
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Bekijk resource
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880
Bekijk resource