Terug naar het overzicht

Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000

Wie werkten er in de 19e en 20e eeuw aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen? Waar kwamen de zeelieden vandaan, wat was hun opleiding, hoe zagen hun carrières eruit? In dit project gaan we op basis van origineel archiefonderzoek in de personeelsdossiers van verschillende Nederlandse rederijen antwoorden op deze vragen proberen te vinden. Verder gaan we patronen in de verzamelde data vergelijken met achttiende-eeuwse gegevens over zeelieden die we in de HUMIGEC en Dutch Prize Paper projecten hebben verzameld. Op basis hiervan zullen we analyseren wat transities in de samenstelling van scheepsbemanningen betekenden voor de direct betrokkenen, de scheepvaartsector en, meer in het algemeen, de positie van de sector in de Nederlandse samenleving en cultuur.

We plaatsen regelmatig updates over dit project (2019-2023) op de Twitter feed van Jelle van Lottum en, in uitgebreidere vorm, op een online blog over ons historisch onderzoek naar zeelieden en hun carrière. De uitkomsten van het onderzoek zullen we verwerken in een boek over de rol en positie van de scheepvaartsector en haar zeelieden in de Nederlandse samenleving (Nederlandstalig, gericht op een breed publiek), een of enkele academische artikelen over verschillende aspecten van de maritieme arbeidsmarkt, en een publiek toegankelijke dataset over zeelieden van de Nederlandse koopvaardij. De financiering voor dit project werd verstrekt door de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF).