Terug naar het overzicht

Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials

De bedoeling van dit project is om de nog nauwelijks bestudeerde raakvlakken tussen ‘kunst’ en ‘wetenschap’ in de Nederlanden van de zestiende tot de achttiende eeuw te onderzoeken. Internationaal groeit het besef dat aanvankelijk Antwerpen, en later Amsterdam, de eerste ‘hubs’ van de kenniseconomie waren, en aan de oorsprong stonden van de ‘creatieve industrie’. Het project zal niet alleen leiden tot een serie conferenties, artikelen en dissertaties, maar ook tot een aantal tentoonstellingen. De uitvoering geschiedt in samenwerking met een groot aantal partners, waaronder prof. dr. Toine Pieters (UU), de Universiteit Leiden, het Descartes Centre (Universiteit Utrecht), Teylers Museum, Museum Boerhaave, het Rijksmuseum, het Courtauld Institute of Art en het Victoria and Albert Museum.

De Gouden Eeuw was niet alleen een bloeiperiode voor de kunsten maar ook voor de wetenschappen. Anders dan nu het geval is, waren ‘kunst’ en ‘wetenschap’ geen tegenovergestelde cultuuruitingen, maar lagen zij veeleer in elkaars verlengde. Zo legden geleerden uitgebreide verzamelingen van boeken, naturalia en artificalia aan, en oefenden zowel medici als kunstenaars zich in de bestudering van de menselijke anatomie. Afbeeldingen van voorheen onbekende levensvormen vergrootten de kennis van de Schepping. En de deze explosief toegenomen kennis was vervolgens de bron voor een enorme productie van kaarten, gravures, boeken en schilderijen.