Terug naar het overzicht

Het literaire werk 2.0

Onderzoek naar het ontstaan en de publicatie van literaire werken wordt traditioneel verricht op basis van handschriftelijk en gedrukt materiaal. Met de intrede van de computer in de werkkamer van de schrijver dreigen deze bronnen te verdwijnen. Dit project beoogt te verkennen hoe het tekstgenetisch onderzoek met ‘born-digital’ materiaal kan werken. Hiervoor worden er vragenlijsten afgenomen, interviews met auteurs gehouden en wordt in real time het schrijfproces geregistreerd van een aantal auteurs. Het project wordt uitgevoerd door Floor Buschenhenke, begeleid door Peter de Bruijn en  Peter Kegel. De resultaten van dit project zullen in samenwerking met het Literatuurmuseum digitaal gepresenteerd worden voor een breed publiek. Meer informatie en achtergrond over dit project vindt u via de link in de kolom hiernaast.

Eerste resultaten van de schrijversenquête
Voor het onderzoeksproject Het Literaire Werk 2.0 zijn 160 Nederlandstalige auteurs bevraagd over hun werkproces door middel van een digitale vragenlijst. De eerste resultaten zijn nu bekend. Opvallend is dat deze schrijvers grotendeels digitaal werken, maar toch zeer gehecht zijn aan pen en papier, bijvoorbeeld voor het maken van aantekeningen. Ondanks het ruime aanbod aan tekstverwerkings-software schrijft 91 % in Microsoft Word. Er worden veel kladversies bewaard, net als men voor de komst van de PC deed, al gaat dit vandaag de dag vaak onbewust, door middel van automatische back-ups. Een derde van de auteurs deelt (fragmenten van) het werk-in-wording online.