Terug naar het overzicht

Golden Agents

De creatieve industrie van de Nederlandse Gouden Eeuw

Schilderkunst, grafiek, boekproductie en andere creatieve industrieën van de Nederlandse Gouden Eeuw staan voortdurend in de belangstelling van Nederlandse en buitenlandse wetenschappers uit verschillende disciplines. Verscheidene onderzoeksgroepen, instituten en individuele onderzoekers ontwikkelen data repositories en analytische tools om de Gouden Eeuw te kunnen bestuderen. Helaas zorgt dit voor fragmentatie en korte-termijn oplossingen. Het ‘Golden Agents’ project (2016-2021), gefinancierd in het kader van het NWO-Groot Investeringen programma, ontwikkelt een duurzame infrastructuur. Deze infrastructuur zal de relaties en interacties tussen producenten en consumenten en tussen de verschillende bedrijfstakken van de creatieve industrie bestuderen over de lange Gouden Eeuw. Het project zal verspreide heterogene bronnen (nieuwe en reeds bestaande) over creatieve industrieën in de Gouden Eeuw met elkaar verbinden via linked open data.

Consumptie blijft een onderbelicht onderzoeksonderwerp als het gaat om de creatieve industrieën in de Gouden Eeuw. De digitalisering en ontsluiting van de rijke collectie van notariële akten in het Amsterdams Stadsarchief en in het bijzonder van de boedelinventarissen in deze akten, zullen inzicht verschaffen in de bezittingen van culturele goederen van de inwoners uit alle lagen van de bevolking van Amsterdam een van de meest belangrijkste steden ter wereld in de 17e eeuw. Hierdoor kan een beter begrip worden verkregen van de reacties van consumenten op ontwikkelingen in stijlen, genres en mode in de Nederlandse Republiek.

De Golden Agents infrastructuur combineert semantic web en multi-agent technologieën.

Onderzoeksinfrastructuur

De infrastructuur sluit aan en is compatibel met de grootste Nederlandse digitale infrastructuur van de geesteswetenschappen CLARIAH. Domein specifieke ontologieën en standaardsets zullen de generieke ontologieën en SKOS standards van de CLARIAH infrastructuur verrijken. Bestaande tools van het CLARIAH platform zullen tot de beschikking van onderzoekers staan om metadata en textuele/visuele bronnen te analyseren, annoteren en visualiseren. Grote datasets van afbeeldingen en tekst kunnen onderzocht worden om een beter begrip te krijgen van reacties van consumenten op ontwikkelingen in stijlen, genres en mode in de Nederlandse Republiek.

Het consortium van het Golden Agents project bestaat uit instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Huygens ING en het Meertens Instituut), de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Rijksmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, Stadsarchief Amsterdam, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Lab1100.