Terug naar het overzicht

Data Scopes

Met de grote digitale corpora en digitale tools die tegenwoordig beschikbaar zijn, stellen geesteswetenschappers in staat een breed spectrum van onderzoeksvragen te lijf te gaan. Meestal komen hieraan de nodige data transformaties te pas: verzamelen en selecteren van onderzoeksmateriaal (documenten, teksten, archiefstukken etc), extraheren en modelleren van de relevante data die ze bevatten, opschonen en normalisatie van die data en linken van verspreide informatie, zowel binnen het corpus als naar externe resources. Deze transformaties hebben hun weerslag op de aard van de data en beargumenteerde keuzes vereisen interpretaties. Wij ontwikkelen Data Scopes als instrument om dit transformatieproces transparant te maken en expliciet te verbinden met de onderzoeksvragen.

Het Data Scopes instrument heeft verschillende componenten:

Meerlagige publicaties

Computational humanities research heeft het onderzoeksproces veranderd, maar hoe wordt dit meegenomen in hoe we ons onderzoek publiceren? Een conventioneel narratief richt zich wel op hoe de gegevens uit verspreide documenten ons nieuwe perspectieven en inzichten geven, maar laat de vele databewerkingsstappen die zijn genomen buiten beschouwing.
Een van de vragen die Data Scopes wil beantwoorden is hoe we digitaal onderzoek kunnen publiceren in verschillende lagen en zo het narratief verbinden met de data en het bewerkingsproces.

Annotatielagen

Ieder corpus heeft zijn eigen karakteristieken, die bepalen welke informatie eraan kunnen ontlenen en hoe we die kunnen organiseren in annotatielagen:

Dataschaal

Verschillende hoeveelheden data vragen verschillende manieren van toegang en bewerking:

Om het Data Scopes instrument te ontwikkelen en te testen, passen we het toe in een aantal projecten, waaronder REPUBLIC (politiek documentatie corpus met verslagen en besluiten), Migrant: Mobilities and Connection (instellingen, beleidsdocumentatie, kaartindices, registers en (verspreide) databases) en Online Repertoirevorming (online boekbesprekingen en discussies).