Terug naar het overzicht

A Companion for Digital Editing Methods

Het project A Companion for Digital Editing Methods biedt een digitaal platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van wetenschappelijk editeren en bronontsluiting. Onderzoekers van binnen en buiten het Huygens ING kunnen hier bijdragen publiceren, evalueren en becommentariëren. In de bijdragen staat de methodologie van editeren en bronontsluiting centraal, waardoor de insteek van de Companion discipline-overstijgend is en de bijdragen relevant voor eenieder die op een wetenschappelijke manier teksten wil ontsluiten. De Companion biedt verschillende formats voor publicaties, van thematisch essay tot interactieve tutorials. Een belangrijke rubriek is de Peer dialogues, waarin twee of meer experts een (voorgestelde) methodiek, een (nieuw) thema of een uitdaging binnen hun onderzoeksveld bespreken. Dit maakt de Companion tot een belangrijk naslagwerk en online onderzoeksomgeving, die ook kan worden ingezet voor opleiding- en trainingsdoeleinden. De kernredactie van de Companion bestaat uit onderzoekers Elli Bleeker, Marijke van Faassen, Rik Hoekstra en Marijn Koolen.