Filter onderzoeksprojecten

Dit speerpunt onderzoekt de cruciale invloed die mensen, goederen en ideeën uitoefenden als zij zich van de ene samenleving naar de andere verplaatsen door middel van migratie, handel en kennisuitwisseling.

Meer over dit thema
Globalise
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
Anonymous knowledge
Anonymous knowledge
VOC Data Experience
Golden Agents
Wereldgeschiedenis van Nederland
Omgaan met waterschaarste
Translatin
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in
Dutch Prize Papers
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Correspondentie van A.L.G. Bosboom-Toussaint
Correspondentie van A.L.G. Bosboom-Toussaint
Maritime careers
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Innovating Knowledge
Innovating Knowledge
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Eastbound
Circulation of Dutch literature (CODL)
Circulation of Dutch literature (CODL)
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
The Art of Reasoning
The Art of Reasoning
ePistolarium
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Digital forensics for historical documents
Digital forensics for historical documents
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Migrant: mobilities and connection
Migrant: mobilities and connection
Erasmi Opera omnia
Erasmi Opera omnia