Filter onderzoeksprojecten

Dit speerpunt richt zich op de ontwikkeling van debatcultuur. Het onderzoekt processen van ontwikkeling en verankering van informatie en kennis in de samenleving en de mechanismen van controle en autoriteit. Het laat zien hoe processen van verandering en vernieuwing van kennis geïntroduceerd werden in bestaand, geaccepteerd gedachtegoed en werpt licht op de vraag wanneer nieuwe kennis omarmd werd dan wel verworpen. Zo geeft dit onderzoek inzicht in de verspreiding én de vorming van denken in sociale context.

Meer over dit thema
CLS INFRA
Impact & Fiction
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
eCodicesNL
eCodicesNL
Wereldgeschiedenis van Nederland
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
Grondwetscommissies 1883-1983
Grondwetscommissies 1883-1983
The Art of Reasoning
The Art of Reasoning
Jan Swammerdam (1637-1680)
Jan Swammerdam (1637-1680)
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Diplomatiek in Nederland
Online repertoirevorming