Filter onderzoeksprojecten

De Nederlandse geschiedenis kenmerkt zich door een sterk verstedelijkte samenleving en een vroege staatvorming. In de tijd van de federale Republiek moesten vele collegiale besturen het onderling eens worden, wat rijke en gevarieerde bronnen opleverden.

Meer over dit thema
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
Diplomatieke Getuigenissen
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
Wereldgeschiedenis van Nederland
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Grondwetscommissies 1883-1983
Grondwetscommissies 1883-1983
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
A Game of Thrones
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Maritiem Portal
Managing the Crisis
Managing the Crisis
Limburgse oorkonden
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
De monarchie in beroering
De monarchie in beroering
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)