Onderzoeksprojecten

Het Huygens ING verricht onderzoek op het gebied van de Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis, en Digital Humanities. We geven hier een selectie uit onze lopende projecten.

Filter onderzoeksprojecten

CLS INFRA
Impact & Fiction
Globalise
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
Wereldgeschiedenis van Nederland 2
Diplomatieke Getuigenissen
Anonymous knowledge
Anonymous knowledge
VOC Data Experience
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
Mondriaan editieproject
Mondriaan editieproject
eCodicesNL
eCodicesNL
Golden Agents
The Riddle of Literary Quality
The Riddle of Literary Quality
Wereldgeschiedenis van Nederland
Text as a Graph
Text as a Graph
Omgaan met waterschaarste
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Translatin
Track Changes
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Data Scopes
Data Scopes
Dutch Prize Papers
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Grondwetscommissies 1883-1983
Grondwetscommissies 1883-1983
Correspondentie van A.L.G. Bosboom-Toussaint
Correspondentie van A.L.G. Bosboom-Toussaint
Automatische collatie van literair-historische teksten
Automatische collatie van literair-historische teksten
A Companion for Digital Editing Methods
A Companion for Digital Editing Methods
Connected Editing
Connected Editing
Maritime careers
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
A Game of Thrones
Innovating Knowledge
Innovating Knowledge
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Maritiem Portal
Managing the Crisis
Managing the Crisis
Limburgse oorkonden
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Eastbound
Circulation of Dutch literature (CODL)
Circulation of Dutch literature (CODL)
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
The Art of Reasoning
The Art of Reasoning
ePistolarium
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
Het literaire werk 2.0
Het literaire werk 2.0
De monarchie in beroering
De monarchie in beroering
Digital forensics for historical documents
Digital forensics for historical documents
Jan Swammerdam (1637-1680)
Jan Swammerdam (1637-1680)
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Migrant: mobilities and connection
Migrant: mobilities and connection
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Diplomatiek in Nederland
Erasmi Opera omnia
Erasmi Opera omnia
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Online repertoirevorming
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven