Terug naar het overzicht
Afdeling Geschiedenis
Specialisatie Literatuurgeschiedenis
Contact ton.van.kalmthout@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246882

Biografie

Ton van Kalmthout behaalde zijn doctoraalexamen in de Nederlandse Taal- en Letterkunde cum laude aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hij werkte als leraar Nederlands en doceerde letterkunde aan de lerarenopleidingen Nederlands van de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Leiden. Ook werkte hij als docent en postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is Ton van Kalmthout senior-onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar hij onderzoek doet naar de verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw. Daarnaast is hij, sinds 2020, bijzonder hoogleraar Nederlandse Letterkunde bij het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) van de Universiteit Leiden .

Nevenfuncties

 • Affiliate research associate van het Centre for Historical Culture (EUR)
 • Bestuurslid van de Coornhert Stichting
 • Bestuurslid van de Stichting Réveil Archief
 • Lid van de adviesraad van de boekenreeks Women Writers in History (Brill Publishers)
 • Lid van de adviesraad van het Vertalerslexicon voor het Nederlandstalig Gebied (VNLex)
 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Amsterdam University Press)
 • Redacteur van de boekenreeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (Uitgeverij Verloren)
 • Redacteur van het Jaarboek Bilderdijk (Uitgeverij Verloren)
 • Secretaris van de Werkgroep Bilderdijk van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Voorzitter van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Voorzitter van de Stichting Koningin Wilhelmina Professoraat

Overige informatie

Research output in Pure

Publicatielijst

Belangrijkste publicaties

Een sprong in het duister. Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992. Oratie bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Internationale Uitwisseling van Nederlandse literatuur in Historisch Perspectief vanwege het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Universiteit Leiden op vrijdag 24 september 2021. Leiden: Universiteit Leiden, 2021.

With Elke Brems et al. (eds.): Transnational Trajectories of Dutch Literature, special issue of: Dutch Crossing 44 (2020) 2.

With Rick Honings & Gijsbert Rutten (eds.): Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity, 1780-1830. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018.

 

Publicaties