Terug naar het overzicht
Afdeling Geschiedenis
Specialisatie Sociaal-economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd
Contact milja.van.tielhof@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246863

Biografie

Milja van Tielhof is senior onderzoeker, gespecialiseerd in de economische geschiedenis en de geschiedenis van het waterbeheer. Zij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde aldaar. Daarna was zij werkzaam als docent en postdoc aan de universiteiten van Leiden en Utrecht en de Vrije Universiteit, en werkte ook enkele jaren als historisch onderzoeker bij ABN AMRO. Sinds 2007 is zij in dienst van het Huygens ING. Zij was daar vier jaar onderzoeksleider van het programma “Verenigingsleven in Nederland in de 19e eeuw”. Daarna ontwikkelde en coördineerde zij een onderzoeksprogramma naar de bestuurscultuur van Nederlandse waterschappen 1200-1800 (“In search of the Poldermodel”), dat een NWO-subsidie ontving en werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit. Haar huidige onderzoek betreft de gevolgen van droogte voor de drinkwatervoorziening in vroegmoderne Nederlandse steden. Dit gebeurt in het kader van het NWO-project “Omgaan met droogte”, een samenwerking van Huygens ING met de Vrije Universiteit. Zij publiceerde onder meer boeken over de vroegmoderne graanhandel, het bankwezen tijdens de oorlog en het waterbeheer vóór de negentiende eeuw.

Publicatielijst

Research output in Pure