Terug naar het overzicht
Afdeling Geschiedenis
Specialisatie Maritieme geschiedenis; staats- en bestuursrecht
Contact marja.de.keuning@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246878

Biografie

Marja de Keuning studeerde Geschiedenis en Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden (tegenwoordig Universiteit Leiden). In 1984 behaalde zij tevens onderwijsbevoegdheden voor Geschiedenis en Economie I.

Vanaf 1 maart 2016 tot heden is Marja verbonden aan de projecten Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland als webredacteur/projectcoördinator/redactiesecretaris.
Daarvoor werkte ze vanaf november 1984 bij het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) als redacteur/redactiesecretaris van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/ Low Countries Historical Review (BMGN/LCHR) en maakte deel uit van de eindredactie van de serie Nederlandse Historisch Bronnen. In de periode 2002-2006 leverde zij ook een bijdrage aan het Repertorium Geschiedenis Nederland, dat is opgegaan in de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG).

Research output in Pure

Onderzoeksprojecten

Publicaties