Terug naar het overzicht
Afdeling Digitaal Databeheer
Contact lodewijk.petram@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246808

Biografie

Lodewijk Petram is Senior Research Data Manager bij de afdeling Digitaal Databeheer. Hij werkt aan de migratie van de Huygens ING ‘Resources’ (de digitale collectie bronnenpublicaties en gegevensbestanden die door het instituut wordt beheerd) naar een semantisch web-omgeving en is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten (zie bijvoorbeeld https://www.maritimecareers.eu). Tot zijn activiteiten behoren verder onder meer het aansturen van teams van datacuratoren, het (ontologisch) modelleren van data en het adviseren over het beleid van de afdeling, bijvoorbeeld met betrekking tot criteria voor (her)bruikbaarheid van data en toepassing van nieuwe methoden en technieken voor verwerking en beschikbaarstelling van digitale gegevens. Ook schrijft hij mee aan onderzoeksvoorstellen van Huygens ING onderzoekers (met name de datamanagementsectie).

Lodewijk studeerde economie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2011 op een proefschrift over de ontwikkeling van de aandelenhandel in zeventiende-eeuws Amsterdam en verwerkte dit vervolgens tot het op een breder publiek gerichte boek De bakermat van de beurs, dat onder meer in het Engels en Chinees werd vertaald. In 2012 werd zijn werk bekroond met de Dirk Jacob Veegensprijs.

Als zelfstandig historicus schreef hij sindsdien de geschiedenis van een verzekeringsbedrijf en De vergeten bankencrisis, over Nederlands eerste grote bankencrisis (1921-1925). Dit boek stond op de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs 2016. Momenteel werkt Lodewijk, naast zijn werk bij Huygens ING, aan een project over Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de problematiek rond de Nederlandse vrijwilligers die meevochten in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) centraal staat. Hij werkt hierbij samen met dr. Samuël Kruizinga (UvA).

Belangrijkste publicaties

  • Petram, Lodewijk, De vergeten bankencrisis (Amsterdam: Atlas-Contact, 2016).
  • Petram, Lodewijk, De bakermat van de beurs (Amsterdam: Atlas, 2011). [O.m. in vertaling verschenen als Petram, Lodewijk, The world’s first stock exchange (New York: Columbia University Press, 2014).]
  • Petram, Lodewijk, The world’s first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700 (ongepubliceerd proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2011; http://dare.uva.nl/document/201694).

Research output in Pure