Terug naar het overzicht
Afdeling Digitaal Databeheer
Specialisatie Historische Letterkunde
Contact judith.brouwer@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246874

Biografie

Judith studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie Historische Letterkunde. In 2013 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over nooit aangekomen post uit het Rampjaar 1672. Dit verscheen in 2014 als handelseditie onder de titel Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672.
Naast haar werk voor Golden Agents is Judith actief als bestuurslid in de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis en als redactielid voor de Haerlem-reeks van de Historische Vereniging Haerlem.

Onderzoeks- en andere projecten

Judith Brouwer is datacurator voor het NWO-onderzoeksproject Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age, dat ingaat op de creatieve industrie te Amsterdam in de Gouden Eeuw. Binnen het project werkt zij aan de realisatie van een infrastructuur voor onderzoeksdata. Judith draagt zorg voor het harmoniseren en onderling verbinden van een grote diversiteit aan historische datasets. Zij vertaalt complexe onderzoeksvragen naar concrete data-mappings en -modellen en ondersteunt onderzoekers bij de bewerking van databestanden. In het project treedt Judith op als verbinder tussen onderzoekers, softwareontwikkelaars en externe partners.

Research output in Pure

Onderzoeksprojecten