Terug naar het overzicht
Afdeling NL-Lab
Specialisatie Politieke cultuur. Representatie. Identiteit. Verlichting & Revolutie. Republiek & Koninkrijk

Biografie

Joris Oddens (1981) studeerde Nederlands, Europese Studies en Geschiedenis in Amsterdam en Florence. Hij promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op een dubbel bekroond proefschrift over de geschiedenis van het eerste parlement van Nederland (1796-98). Hij heeft ook gewerkt als onderzoeker en docent in Nijmegen, Groningen, Leiden en Padua en hij was fellow aan de Nederlandse Instituten in Rome en Istanbul. Oddens is een allround specialist van het Nederlandse revolutietijdvak. Op zijn kennis van de Bataafs-Franse tijd wordt regelmatig een beroep gedaan.

De afgelopen jaren is hij ook steeds meer geïnteresseerd geraakt in de vraag hoe de Nederlandse politieke cultuur zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld in vergelijking tot die van andere Europese landen. Zijn eigen onderzoeksterrein strekt zich inmiddels uit van de zestiende tot en met de twintigste eeuw. Oddens onderzoekt de politieke betekenis van cultuuruitingen in engere zin (bijvoorbeeld literaire teksten of schilderijen). Daarnaast probeert hij te begrijpen, in bredere zin, hoe politiek werkte en welke ideeën daarbij leidend waren. Hij kijkt zowel naar het politieke centrum als naar de periferie en bestudeert elites en gewone burgers. Zo heeft hij bijvoorbeeld geschreven over verheven stoïsche idealen in alba amicorum van Bataafse staatslieden, maar ook over alledaagse politieke praktijken onder Amelandse eilandbewoners rond 1800. Verder publiceerde hij onder meer over emoties in de politiek, religieus geweld, zusterrepublieken, bicameralisme, self fashioning, spoken en Nederlanders in het Ottomaanse Rijk.

Sinds enige tijd doet Oddens onderzoek naar de geschiedenis van verzoekschriften en petities. Hij zet deze lijn voort in een meerjarig onderzoeksproject (looptijd 2020-23), waarvoor hij samen met Inger Leemans een subsidie heeft ontvangen van het Fonds Staatsman Thorbecke. Dit project zal resulteren in een monografie over verzoekschriften en politiek in Nederland (ca. 1780-1860) en enkele artikelen. Dit project is ingebed bij NL-Lab.

Bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis leidt Oddens de onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis. Daarnaast is hij projectleider van het REPUBLIC-project, (looptijd 2019-24) dat met een subsidie van NWO Groot programma beoogt alle besluiten van de Staten-Generaal (1576-1796) digitaal te ontsluiten.

Oddens is voorzitter van de redactie van het open access tijdschrift Early Modern Low Countries, een gezamenlijk initiatief van de werkgroepen Zeventiende Eeuw en Achttiende Eeuw.

Publicaties in PURE

 

Publicaties