Terug naar het overzicht
Afdeling Digitaal databeheer

Biografie

Jirsi studeerde maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden en de Ernst-Moritz-Arndt Universität te Greifswald. Binnen deze specialisatie heeft hij in sterke mate gebruik gemaakt van primaire vroegmoderne bronnen, waarvan de akten uit het Amsterdamse Notarieel Archief één van de voornaamste waren. Na zijn afstuderen in 2014 besloot Jirsi zijn maritieme professie verder uit te breiden richting de moderne tijd, door onderzoek te doen naar en te publiceren over diverse Rotterdamse havenbedrijven.

Onderzoeks- en andere projecten

Sinds 2017 is Jirsi aangesteld als data curator voor het NWO-onderzoeksproject Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age dat ingaat op de creatieve industrie te Amsterdam in de Gouden Eeuw. Jirsi is voor het grootste gedeelte werkzaam op het Stadarchief Amsterdam, waar hij werkt aan de realisatie van een infrastructuur voor onderzoeksdata en het harmoniseren en onderling verbinden van de historische datasets van met name het Stadsarchief. Naast de bestaande indexen betreft dit met name de output van het indexeringsproject Alle Amsterdamse Akten en het transcriptieproject Crowd Leert Computer Lezen. Beide projecten beogen een belangrijke bron van informatie over de Amsterdamse culturele industrie, namelijk de notariële akten van de Amsterdamse notarissen, op een dieper liggend niveau doorzoekbaar te maken door gebruik te maken van crowd sourcing en machine learning technieken. Jirsi zorgt ervoor dat deze informatie ook beschikbaar komt binnen de Golden Agents infrasctructuur. In het project treedt Jirsi op als verbinder tussen onderzoekers, softwareontwikkelaars en externe partners.

Onderzoeksprojecten

Publicaties