Terug naar het overzicht
Afdeling Geschiedenis
Specialisatie Politieke economie van arbeidsmarktontwikkeling
Contact jeroen.van.veldhoven@huygens.knaw.nl
+31(0)20 224 6817

Jeroen van Veldhoven is werkzaam als promovendus aan het Huygens Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis. Zijn PhD-onderzoek focust zich op de rol van vakbonden en werkgeversorganisaties in de toename van flexibele arbeid in Nederland sinds de jaren ’80. De studie is onderdeel van het project Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020 onder begeleiding van Prof.dr. Lex Heerma van Voss en Dr. Jeroen Touwen dat door het Instituut Gak wordt gefinancierd.

Gedurende zijn studieperiode aan de Universiteit Leiden, heeft Jeroen zich gespecialiseerd in de politieke economie van de ontwikkeling van de (Nederlandse) arbeidsmarkt. In januari 2019, behaalde hij (cum laude) zijn master Public Administration: Economics and Governance met een scriptie over de effecten van overheidsbeleid ter stimulering van ouderlijk werk op kinderarmoede in Nederland. Later dat jaar, rondde hij (cum laude) ook zijn onderzoeksmaster in Sociale en Economische Geschiedenis af met een scriptie over de rol van werkgeversorganisaties bij de totstandkoming van het sectoraal (1918-1937) en gecentraliseerd collectief overleg (1944-1954) in Nederland.

Publicaties