Terug naar het overzicht
Afdeling Geschiedenis
Specialisatie Vroegmoderne representatie; economisch denken

Biografie

Ida Nijenhuis studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij in 1992 promoveerde op een proefschrift over de joodse philosophe Isaac de Pinto (1717-1787). Zij werkte onder meer bij de vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden (tegenwoordig Universiteit Leiden) en de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. In 1998 trad zij in dienst van het Huygens ING als senior-onderzoeker en coördinator van de sectie 1550-1813. Zij leidde de digital born editie ‘Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630’ en het ‘Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren 1428-1861’. Beide projecten werden in 2007 online gepubliceerd.  Tot 2011 leidde zij het door haar ontwikkelde onderzoeksprogramma ‘Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland’. Van 2009 tot tot 2017 was zij bijzonder hoogleraar ‘Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van historisch onderzoek’ aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.  In 2016 was zij als research fellow verbonden aan het Amerikaanse Center for the History of Political Economy, Duke University. Zij is als mede-aanvrager betrokken bij het door NWO gefinancierde Vrije Competitie-project Monarchy in Turmoil (2017-2021). Van maart 2019 tot en met maart 2021 leidde zij het NWO Groot project REPUBLIC dat beoogt alle resoluties van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1796 in 2024 online te publiceren. Daarnaast voerde zij het project Between Power and Market: Dutch Political Economy, 1600-1800 uit.
Haar onderzoek richt zich op de bronnen en conceptuele geschiedenis van markt, macht en representatie in de vroegmoderne tijd.

Research output in Pure