Terug naar het overzicht
Afdeling Digitaal Databeheer
Contact daniel.tuik@huygens.knaw.nl
+31 (0)0-2246800

Biografie

Daniël studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden met als specialisatie Political Culture and National Identities. In zijn afstudeerscriptie onderzocht hij de herdenkingscultuur rond de Britse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog. Naast zijn werk voor het project Zeevarenden op de Koopvaardij is hij actief als redactielid voor het Maritiem Portal.

Daniël Tuik is onderzoeksmedewerker voor het project Zeevarenden op de Koopvaardij. Hierin wordt het culturele en economische belang van de koopvaardijsector voor Nederland onderzocht in de periode van ca. 1840 tot heden. Binnen dit project draagt hij bij aan de inventarisatie, invoer en harmonisering van onderzoeksdata.

Na eerder actief te zijn geweest als vrijwilliger voor het Maritiem Portal is Daniël in 2019 toegetreden als redactielid. In deze functie draagt hij bij aan de dagelijkse werkzaamheden van de website en verbonden evenementen.

Publicaties