Terug naar het overzicht

Missie

Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Wij willen dat bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, ontoegankelijke bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. Dit doen we op het gebied van Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis, en Digital Humanities.

Een democratische samenleving als de Nederlandse heeft weldenkende en actief participerende burgers nodig, bewust van hun identiteit en in staat verstandige keuzes te maken. Betrokkenheid bij de maatschappij kan echter moeilijk bestaan zonder een idee van hoe deze tot stand is gekomen en begrip van de werking. Cultuurparticipatie en goed up-to-date onderwijs in geschiedenis, taal en cultuur zijn daarbij essentieel. De basis hiervoor wordt gelegd door hoogwaardig onderzoek in de geesteswetenschappen. Als grootste onderzoeksinstituut in de Nederlandse humaniora speelt het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) daarbij een vooraanstaande rol.

Ons doel: een nieuw licht op de ontwikkeling van Nederland

De centrale vraag die het Huygens ING stelt, is hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot het land van nu. Hoe zijn onze identiteiten ontstaan? Wat maakt Nederland tot Nederland, wat maakt Nederlanders tot Nederlanders? Onze antwoorden komen in de vorm van monografieën en artikelen, tekstedities, bronnenpublicaties, databases en websites. Ook experimenteren we met nieuwe disseminatievormen als apps en serious games.

Onze aanpak: geavanceerd, fundamenteel en interdisciplinair

Ons uitgangspunt is dat digital humanities de komende tijd voor doorbraken zullen zorgen in het geesteswetenschappelijk onderzoek. Er komt steeds meer digitaal materiaal beschikbaar, waardoor het mogelijk wordt grote datasets te vormen voor analyse.

Onze doelgroepen

Het Huygens ING wil zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact hebben. We richten ons dus niet alleen op collega-onderzoekers, maar we werken ook voor het onderwijs, de erfgoedinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en een breed in cultuur geïnteresseerd publiek. Onze onderzoeksresultaten komen dus in vele vormen en hebben een groot bereik.