Terug naar het overzicht

Boeken

De onderzoeksprojecten van Huygens ING vinden niet alleen hun neerslag in bronpublicaties, naslagwerken en datasets maar ook in boeken, tijdschriftartikelen en voordrachten. U vindt de Huygens publicaties onder meer in de KNAW-repository. Ook zijn een beperkt aantal publicaties verkrijgbaar via de website van Sidestone Press.

Wij houden al onze publicaties bij in de Pure portal KNAW. U kunt daar in zoeken op auteur, jaar, maar ook op titelwoorden. In veel gevallen is ook de publicatie zelf of een auteursversie als pdf te downloaden. U vindt op het portal trouwens ook de publicaties van de andere KNAW-instituten.

Boeken

Voor vragen over eerdere publicaties, stuur een e-mail naar info@huygens.knaw.nl.