Terug naar het overzicht

31 januari 2020

Tien jaar Sonttolregisters Online


Locatie Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden
Aanvang/einde 10.00 uur - 17.00 uur

Het symposium markeert de afronding van het project Sonttolregisters Online en tegelijkertijd de overdracht van de gegevens aan het Huygens ING, dat de database en bijbehorende informatie de komende jaren ‘in de lucht’ zal houden zodat de toegang voor iedereen gewaarborgd blijft.

Op dit moment legt een groep vrijwilligers de laatste hand aan de invoer van de gegevens uit de Sonttolregisters in de computer. Het resultaat van dat werk kan door iedereen worden geraadpleegd op de website www.soundtoll.nl die binnenkort alle gegevens zal bevatten van  de 1,8 miljoen doorvaarten die in de Sonttolregisters staan geregistreerd.

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de Koning van Denemarken van 1497 tot 1857 hief over de schepen die door de Sont voeren, de zeeweg tussen Zweden en Denemarken, die Noord- en Oostzee met elkaar verbindt. De Sonttol was gevestigd in Helsingør op de plaats waar de Sont het smalst is. Alle schepen die van en naar de Oostzee voeren, moesten hier voor anker gaan. Vervolgens gingen de schippers aan wal om de tol te betalen.

De Sonttolregisters zijn bij historici een beroemde en veel gebruikte bron voor de bestudering van de geschiedenis van economie en handel in Europa. Mede door de lengte van de reeks vormen ze een waardevolle bron voor de economische geschiedenis van heel Europa. Alle goederenstromen over zee tussen het Oostzeegebied en de rest van Europa kunnen met deze registers in kaart worden gebracht.

Het project Sonttolregisters Online is een initiatief van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen.